suausti

suausti
suáusti 1. tr. suvartoti audžiant: Visus siūlus suáudžiau Rm. Suáudžiau tris svarus vilnų, bet reiks dar antra tiek Grg. Galus suáusk į audimą J. | Viso svieto vargą vargužėlį drobelėm suausčiau d. | refl.: Daug siūlų susiáudė į tą audeklą Ėr. 2. tr. išausti: Suáusk audeklą gražų, be mazgų Lp. | prk.: Tankus iš viršaus stogas viršūnėms suausta A.Baran. ^ Gera audėja ir tvoroj suáudžia Mrk. Gera merga drobes audžia, bloga ir pakulinio suáusti nemoka V599. | refl. tr., intr. Kiek audeklų ji turi susiáudus! Švn. Vienon ausin dvylosios karvės papūsk – susiverps, antron papūsk – susiaus MPs. | prk.: Šakos ir lapai susiaudę į lengvutį, krutantį šydą Pt. 3. refl. sutrumpėti audžiant: Audeklas susiáudžia aplei kelis mastus Grg. 4. tr., intr. sumušti, suduoti: Tai sumušė, suáudė, visas mėlynas Rdm. Kai suaudė per ausį, tai net žaibas pasirodė Švnč. 5. tr. sutampyti (vadelėmis): Suaudė arklį ir sustabdė Ds. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • suausti — suáusti vksm. Suáudė áudeklą grãžų, be mazgų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suaušti — suáušti vksm. Drebùčiai dar nesuáušę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suaušti — 1 suaušti intr. 1. atvėsti: Kai suaušta bulbės, pasidaro neskanios Sml. 2. auštant sustingti: Košė nebuvo taip tiršta, tik stovėdama suaušo Užp. Da košeliena nesuaušus Ml. | Pasėdėjau, tai nemožna pastiesti kap kaulai suaušo Tvr. Staigiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 1 apaušti intr. kiek atšalti, pravėsti: Jau apaušo kiek kopūstai, galėsi srėbt Rm. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 1 ataušti intr. 1. pasidaryti šaltesniam, atvėsti: Tegu ataušta karšta košė J. Na, gerk gerk, atauš arbata Žem. Kol tu apsirengsi, tai ir vanduo ataũš Skrd. 2. sustingti auštant: Gelžį reik kalti, kol nespėjo ataušti Šv. 3. Gdr po sušilimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aušti — 1 aušti, ta, o intr. 1. vėsti, darytis šaltesniam: Atkelk kruopas ant suolo, tegu aušta Dkš. Eikiat valgyti, bulvės aušta Grg. 2. Gs vėstant stingti: Aušta košelyna J. aušti; apaušti; ataušti; išaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išausti — 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išaudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišaudžiamą Rš. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”